bild på mottagningen

Välkommen till Psykoterapimottagningen Mariestadsvägen 5 i centrala Skövde. Här finns flera psykoterapeutiska verksamheter samt en fysioterapeutisk verksamhet i samma lokal. Det gemensamma för oss är att vi erbjuder samtalskontakt och att alla innehar legitimation från Socialstyrelsen. Här nedan finns kontaktuppgifter till varje enskild verksamhet. Välkommen att kontakta oss!

Verksamheter

Bibi Lundvall

Tel: 0730-29 89 87

E-post: bibi@andraalternativ.se

Birgit Lannemyr

Tel: 070-59 77 888

E-post: bl@birgitlannemyr.se

Hemsida: www.birgitlannemyr.se

Eva Lindmark Psykoterapimottagning

Tel: 076-865 82 04

E-post: eva.lindmark@gmail.com

Hemsida: evalindmark.se

Inger Gunnergård Fransson
Infra psykoterapi

Tel: 070-335 12 23

E-post: inger.g.fransson@gmail.com

Hemsida: infrapsykoterapi.se

Kerstin Ullberg Pettersson
Stress & Psykosomatikrehab

Tel: 073-360 96 70

E-post: stress.psykosomatik@tele2.se

Hemsida: stressochpsykosomatikrehab.se

Lars Liljegrens Psykoterapi och Handledning AB

Tel: 0733-85 05 96

E-post: lars.liljegren@hotmail.com

Hemsida: www.larsliljegrenspsykoterapi.se

Psykolog Lena Lindqvist AB

Tel: 076-771 01 76

E-post: psykolog.lindqvist@gmail.com

Hemsida: psykologlindqvist.se

Psykolog Martin Kullander

Tel: 0709-400 755

E-post: martinkullander@gmail.com

Hemsida: www.martinkullander.se

Metha Lindberg Rosenlundh Psykoterapi & Handledning

Tel: 070-321 32 43

E-post: metha.lindberg.rosenlundh@gmail.com

Hemsida: Eniro

Monica Engström Psykoterapi

Tel: 070-288 46 07

E-post: monica@engstroom.se

Hemsida: mept.se

Åse Ljungquist - Relation och kommunikation

Tel: 0511-633 49, 070-636 58 49

E-post: info@relationochkommunikation.se

Hemsida: www.relationochkommunikation.se

Karta